Geschiedenis van de abdij van Villers

 • 1146
  IN VILLERS WORDT EEN ABDIJ GESTICHT

  In 1146 nodigen ridder Gauthier de Marbais en zijn moeder Judith monniken van de abdij van Clairvaux (Frankrijk) uit om een nieuwe abdij te stichten op hun gronden in Villers. Een groepje van 17 monniken vestigt zich in Villers.

 • 1146
  BOUW VAN EEN ROMAANSE ABDIJ

  In 1146 brengt Sint-Bernardus een bezoek aan de nieuwe gemeenschap en moedigt hen aan. Dankzij de heer van Marbais en zijn moeder, hebben de monniken beschikking over de nodige bouwmaterialen – steengroeven, bossen, een rivier – om hun abdij in romaanse stijl op te trekken.

 • 1197
  BOUW VAN EEN NIEUWE ABDIJ

  Een nieuwe werf start in 1197. De bouw van de gotische abdij neemt 100 jaar in beslag. In deze welvarende periode bezitten de ongeveer 400 monniken van de gemeenschap bijna 10.000 hectare gronden, tot in Antwerpen.

  L'église, vue en coupe
 • 1508
  DE STROOPTOCHTEN: DE MONNIKEN VERLATEN DE ABDIJ

  Vanaf 1508, datum van de eerste strooptocht, tot het einde van de 17e eeuw, moeten de monniken 9 keer hun abdij verlaten om veiligheidsredenen. Er wordt baksteen gebruikt om de gebouwen die beschadigd zijn tijdens de afwezigheid van de monniken op te knappen.

 • 1715-1784
  OPTREKKEN VAN NIEUWE NEO-CLASSICISTISCHE GEBOUWEN
  De 18e eeuw is de tweede gouden tijd van de Abdij. De middeleeuwse gebouwen worden heringericht in neoclassicistische stijl. Het paleis van de abten en de tuinen worden aangelegd.
  L'abbaye de Villers à la veille de la Révolution...
 • 1796
  VERNIELING VAN DE ABDIJ

  Tijdens de Franse Revolutie moeten de monniken vluchten. De Abdij wordt vernield en geplunderd in 1794 en daarna verkocht aan een handelaar in bouwmaterialen die haar steen voor steen afbreekt. Plantengroei en regen doen de rest… De Abdij vervalt tot ruïne.

 • 1830
  DE ROMANTIEKERS ONTDEKKEN VILLERS

  In de 19e eeuw trekken de majestueuze ruïnes de romantiekers aan en ook vandaag nog fascineren ze romantici. Victor Hugo bezoekt Villers vijf keer en maakt tekeningen van de ruïnes van het gastenverblijf/brouwerij.

  Victor Hugo, en visite à Villers en 1862, dessine les ruines de l'hôtellerie...
 • 1854-1855
  DE EERSTE TOERISTEN

  De spoorlijn Ottignies-Charleroi wordt aangelegd en brengt de eerste toeristen naar de Abdij. Omdat men nog geen goed besef heeft van erfgoed, wordt de spoorlijn dwars door de tuinen van het abtenpaleis aangelegd.

 • 1893-1914
  DE ABDIJ KRIJGT EEN FACELIFT

  De Staat, de nieuwe eigenaar sinds een jaar, begint grote restauratie- en consolideringswerken. Onder leiding van architect Charles Licot wordt in 1893 het kerkschip toegankelijk gemaakt en de steenblokken gesorteerd.

  Déblaiement de la nef et tri des pierres de taille sous la direction de Charles Licot en 1893...
 • 1972
  HISTORISCH MONUMENT

  In 1972 worden de ruïnes geklasseerd als historisch monument en historische site. Doordat ze 650 jaar bewoond zijn gebleven, getuigen ze van de evolutie van de architectuurstijlen.

 • 1984
  CONSOLIDERING

  De restauratiewerken worden onderbroken door twee wereldoorlogen en we moeten wachten tot 1984 vooraleer een nieuw consolideringsproject van start gaat.

 • 1992
  UITZONDERLIJK ERFGOED

  In 1992 wordt de Abdij opgenomen als ‘uitzonderlijk erfgoed’ van Wallonië. Het hele domein valt daar onder: de 50.000 m² bovengrondse muren en de 5.000 m² romaanse en gotische gewelven maken er een van de grootste Belgische archeologische ensembles van.

 • 2012
  EEN NIEUWE MIDDELEEUWS GEÏNSPIREERDE TUIN

  In 2012 wordt de Tuin met Geneeskrachtige Planten geopend. Deze middeleeuws geïnspireerde tuin met een honderdtal planten wil tegelijk utilitair, symbolisch en meditatief zijn. Hij nodigt uit tot herbronning.

  Le Jardin des Simples
 • 2014
  ONDERHOUDSWERKEN

  Na belangrijke onderhoudswerken worden in 2014 ruimtes die sinds jaren gesloten zijn, opnieuw opengesteld voor bezoekers. De gevangeniscellen, de monumentale trap van Montaigu, de kelders van het abtenpaleis… Allemaal plaatsen die opnieuw kunnen ontdekt worden.

  Les caves du palais de l'Abbé
 • 2016
  VALORISATIEWERKEN

  In 2010 begint men valorisatie- en samenvoegingswerken. Het einde van de werken, voorzien voor de lente, gaat gepaard met de inauguratie van een nieuw bezoekersparcours, een scenografische ruimte en een tijdlijn.

  Plan du domaine
 • 2018
  EEN TIJDLIJN VAN OUDE ROZEN

  Verschillende variëteiten van oude rozenstruiken worden geplant tegenover de tijdlijn die de geschiedenis van de Abdij weergeeft. Oude rozen zijn variëteiten die behoren tot groepen die bestonden vóór 1867, maar ook elke soort die behoort tot de homogene groepen die werden samengesteld op het uiterste einde van de 19e eeuw.

  La ligne du temps de rosiers anciens
 • 2018
  EEN HOPVELD

  Ten westen van de oude brouwerij van de Abdij wordt een hopveld aangelegd. Volgens een getuigenis uit 1867 bevond zich daar het oude hopveld van de monniken. De bedoeling van het nieuwe hopveld is didactisch. Het toont de verschillende variëteiten van hop die vandaag beschikbaar zijn voor het maken van bier.

 • 2019
  160.000 BEZOEKERS PER JAAR

  Nadat ze eeuwenlang geestelijken, armen en bedevaarders aantrok, mag de Abdij zich vandaag verheugen in 160.000 bezoekers per jaar, die op zoek zijn naar een totaal andere omgeving, ontspanning of spiritualiteit.

  Un événement à l'abbaye de Villers