Toelatingsaanvraag voor filmopnames / Photoshoot

Toelatingsaanvraag voor opnames voor professioneel/commercieel gebruik

U wenst een fotoreportage of filmopname te realiseren op de site van de Abdij van Villers? Dat is geen probleem! U dient echter de hier opgegeven regels te volgen. De beheerder van de abdijsite behoudt zich het recht voor om elke schending van deze regels te vervolgen.

Voor de toelatingen voor opnames of fotoreportages voor privédoeleinden (bijvoorbeeld huwelijken, studiewerk) tijdens de openingsuren, dient het normale entreegeld voor de Abdij betaald door alle deelnemende personen. Er is geen voorafgaande toelating nodig.

De foto- of videoreportages voor professionele en/of commerciële doeleinden zijn onderworpen aan een toelating en eventueel een betaling voor de huur van de site. Gelieve onderstaand formulier in te vullen.

Voor opnames of fotoreportages buiten de openingsuren of met specifieke behoeftes (drones, elektriciteit…), kunnen altijd (supplementaire) kosten aangerekend worden.

U bent journalist of vertegenwoordiger van media: u hebt ook altijd een toelating nodig. Om die te bekomen, kunt u onze persdienst contacteren  (presse@villers.be – 071/880.980).

Praktisch

Om u een toelatingsdocument te kunnen afleveren en de eventuele supplementen en/of huurgeld te preciseren, verzoeken wij u om volgend document te willen invullen met onder meer volgende gegevens:

De datum en het precieze uur van de opnames of de fotoreportage

Het doel van de opnames

Uw contactgegevens

Wij antwoorden u met de voorwaarden voor de opnames en in voorkomend geval het tariefvoorstel. Indien u dat aanvaardt, bezorgen wij u de geschreven toelating.

Op de opgegeven dag meldt u zich aan bij het onthaal met uw toelating en een bewijs van betaling, of u betaalt ter plaatse.

De medewerkers van de abdijsite kunnen u vragen om uw toelating. Die is enkel geldig voor de plaatsen en ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek.

Alle aanvragen moeten ten minste twee weken voor de gewenste datum van de opname of photoshoot worden ingediend.