Toelatingsaanvraag voor filmopnames / Photoshoot

Wij moedigen u aan om foto's/video's te maken van uw bezoek en deze te posten op uw sociale netwerken #abbayedevillers.

Ter herinnering, zonder voorafgaande toestemming is het gebruik van een drone binnen de site ten strengste verboden.

Fotograferen of filmen voor andere doeleinden is echter onderworpen aan bepaalde regels die hier worden beschreven. 

Toestemming voor filmen / fotoshoots

Fotoshoots en/of filmen voor bruiloften of studiewerk zijn mogelijk tijdens de openingsuren en zijn onderworpen aan de normale toegangsprijs voor de abdij voor alle deelnemers. Om uw bezoek voor te bereiden en teleurstelling te voorkomen, kunt u contact opnemen met de receptie (071/880.980 ou info@villers.be) om hen te laten weten dat u komt.

Voor elke andere vorm van filmen/fotoshoots waarbij de site wordt betreden met filmapparatuur (pro of semi-pro) en/of kostuums/accessoires/vermommingen/... is voorafgaande toestemming nodig en, indien van toepassing, betaling van een huurprijs voor de site. Vul het onderstaande formulier in.

Voor film- of fotoshoots buiten de openingsuren of met specifieke vereisten (drones, elektriciteit, enz.) kunnen extra kosten aangerekend worden. De beheerder van de abdijsite behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site te weigeren en/of om vervolging in te stellen voor elk misbruik dat wordt vastgesteld op het moment zelf of later tijdens de publicatie of het gebruik van beelden. Gelieve in geval van twijfel het aanvraagformulier in te vullen om toestemming te vragen.

Als u een journalist of mediaorganisatie bent, hebt u ook altijd toestemming nodig. Neem hiervoor contact op met onze persdienst (presse@villers.be – 071/880.980).

 

Praktisch

Om u een toelatingsdocument te kunnen afleveren en de eventuele supplementen en/of huurgeld te preciseren, verzoeken wij u om volgend document te willen invullen met onder meer volgende gegevens:

De datum en het precieze uur van de opnames of de fotoreportage

Het doel van de opnames

Uw contactgegevens

Wij antwoorden u met de voorwaarden voor de opnames en in voorkomend geval het tariefvoorstel. Indien u dat aanvaardt, bezorgen wij u de geschreven toelating.

Op de opgegeven dag meldt u zich aan bij het onthaal met uw toelating en een bewijs van betaling, of u betaalt ter plaatse.

De medewerkers van de abdijsite kunnen u vragen om uw toelating. Die is enkel geldig voor de plaatsen en ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek.

Alle aanvragen moeten ten minste twee weken voor de gewenste datum van de opname of photoshoot worden ingediend.