De kloostergang van de abdij van Villers

De kloostergang, gebouwd tussen de 13e en 15e eeuw, was het centrum van het dagelijkse en spirituele leven van de abdij. Deze binnenplaats, omgeven door overdekte galerijen, stond in verbinding met de verschillende gebouwen die door de religieuze gemeenschap werden gebruikt: de kerk, de monnikenvleugel, de refter en het gedeelte van de lekenbroeders. In de galerij die langs de kerk loopt, stonden banken om te lezen. Bij de ingang van de refter bevond zich een wastafel (lavatorium), bedoeld voor de vingerwassing van de monniken.

Panoramisch uitzicht

Audiogids